5/21/2024 3:05:28 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo chiêu sinh các lớp chứng chỉ, bồi dưỡng ngắn hạn

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số:    137 /TB-CĐBK

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2020

         

     THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh các lớp chứng chỉ, bồi dưỡng ngắn hạn

 

Căn cứ vào:

Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;

- Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT  ngày 02/05/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập và Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/05/2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện;

Trên cơ sở nhu cầu thực tế của học viên; Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng liên kết với Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế tổ chức các lớp Chứng chỉ, bồi dưỡng ngắn hạn cụ thể như sau:

1. Tên lớp, hình thức dạy học 

Tên lớp

Thời gian, địa điểm,

hình thức tổ chức dạy học

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở hạng I, II, III; giáo viên tiểu học hạng II, III, IV và giáo viên mầm non hạng II, III, IV

Học viên chọn 1 trong 2 hình thức:

Học tập trung: 08 tuần (học ngày thứ 7, chủ nhật) tại Trường CĐ Bách Khoa.

 

Học trực tuyến3,5 tuần (học online vào các buổi tối các ngày trong tuần và ngày thứ bảy, chủ nhật).

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện và Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công tác xã hội

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện

Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm ở trường THCS và Tiểu học

Bồi dưỡng cán bộ quản lí trường Mầm non, Tiểu học và THCS

Học viên chọn 1 trong 2 hình thức:

Học tập trung: 03 tháng tại Trường CĐ Bách Khoa.

Học trực tuyến06 tuần (học online vào các buổi tối các ngày trong tuần và ngày thứ bảy, chủ nhật).

Bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh trường Tiểu học, THCS

2-2,5 tháng tại Trường CĐBK

Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

2- 3 tháng tại Trường CĐBK

2. Đối tượng: Cán bộ, giáo viên tại các đơn vị trường có nhu cầu được bổ nhiệm vào đúng hạng hoặc để xét thi thăng hạng cao hơn.

3. Hồ sơ đăng ký, thời gian:

- Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký theo mẫu, bản photo CMND và 2 ảnh 3x4 (khuyến khích đăng ký học theo hình thức trực tuyến).

- Thời gian: Thường xuyên, sau khi nộp hồ sơ, học viên sẽ được cấp tài khoản và tiến hành học trực tuyến.

4. Học phí

- 2.500.000đ/khóa học/học viên (đối với lớp trên 40 học viên);

- Riêng lớp Cán bộ quản lí trường MN, TH và THCS: 3.000.000đ/khóa học/học viên (đối với lớp trên 30 học viên).

Sau khi hoàn thành khóa học, nếu đủ điều kiện, học viên được cấp Chứng chỉ theo quy định.

Các thông tin cụ thể vui lòng liên hệ:

- Văn phòng Trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo liên tục – Trường CĐ Bách Khoa. Địa chỉ: 271 Tố Hữu, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3640666, thầy Dưỡng: 0982.585777, thầy Sành: 0979.080233 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

TS. Lê Quang Hùng

 

Đính kèm:
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website