3/1/2024 5:11:13 AM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh_Cao đẳng chính qui

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh_Cao đẳng chính qui. Từ ngày 01/8 đến ngày 19/8/2017.
vui lòng xem file đính kèm

Đính kèm:
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website