5/21/2024 3:13:28 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Lịch thi tốt nghiệp TCCN năm 2018- khóa (2016-2018)

 

        BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐN                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              

LỊCH THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP- KHOÁ (2016-2018)- HỆ CHÍNH QUI - NĂM 2018 NGÀNH Y SĨ, DƯỢC SĨ, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, SƯ PHẠM MẦM NON KỲ THI NGÀY 20,21,23 và 24/7/2018

I.       I. LỊCH THI:

NGÀY THI

MÔN THI

NGÀNH HỌC

TÊN PHÒNG THI

T. GIAN

HÌNH THỨC

Sáng: 20/07/2018

1. Sinh

Y sĩ - Dược sĩ –

Quản lý doanh nghiệp –

SP Mầm non

203

60 ph

Trắc nghiệm

Chiều: 20/07/2018

2. Hóa

Y sĩ - Dược sĩ –

Quản lý doanh nghiệp –

SP Mầm non

203

90 ph

Trắc nghiệm

Sáng: 21/07/2018

3. Toán

Y sĩ - Dược sĩ –

Quản lý doanh nghiệp -

SP Mầm non

203

90 ph

Tự luận

Sáng: 23/07/2018

4. Chính trị

ợc sĩ

303

90 ph

Tự luận

Y sĩ

203

Quản lý doanh nghiệp

204

SP Mầm non

Chiều: 23/07/2018

 

5. Lý thuyết tổng hợp

ợc sĩ

303

90 ph

Trắc nghiệm

Y sĩ

203

90 ph

Trắc nghiệm

Quản lý doanh nghiệp

204

120 phút

Tự luận

SP Mầm non

120 phút

Tự luận

Sáng: 24/07/2018

6. Thực hành nghề nghiệp

ợc sĩ

303

 

Vấn đáp

Y sĩ

203

 

Vấn đáp

Quản lý doanh nghiệp

204

120 phút

Tự luận

SP Mầm non

180 phút

Thực hành

  II. THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI:

SÁNG

CHIỀU

NHIỆM VỤ

7h30

 

13h30

 

- Cán bộ coi thi có mặt tại phòng HĐ để nghe phổ biến các qui định thi, nhận tài liệu.

- HSSV có mặt tại phòng thi để làm các thủ tục dự thi.

7h45 -8h05

13h45 - 14h05

Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của HSSV; gọi HSSV vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra thẻ SV; làm các thủ tục thi và phổ biến qui chế cho HSSV

8h05 - 8h15

14h05 - 14h15

CBCT thứ nhất nhận đề thi tại Phòng Hội đồng.

8h15 – 8h20

14h15 – 14h20

CBCT thứ nhất bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho HSSV.

8h20 - 9h20

14h20 - 15h20

HSSV làm bài thi (môn thi 60 phút).

8h20 – 9h50

14h20 - 15h50

HSSV làm bài thi (môn thi 90 phút).

8h20 - 10h20

14h20 - 16h20

HSSV làm bài thi (môn thi 120 phút).

8h20 - 11h20

14h20 - 17h20

HSSV làm bài thi (môn thi 180 phút).

09h20

15h20

Hết giờ làm bài, CBCT thu bài (môn thi 60 phút): Môn Sinh

 

 

 

09h50

15h50

Hết giờ làm bài, CBCT thu bài (môn thi 90 phút): Môn Hóa, Toán, Chính trị, LTTH Dược sĩ

 

 

LTTH Y sĩ

10h20

16h20

Hết giờ làm bài, CBCT thu bài (môn thi 120 phút)

 

 

 

11h20

17h20

Hết giờ làm bài, CBCT thu bài (môn thi 180 phút)

 

Ghi chú: - HSSV đến chậm sau 15 phút kể từ khi bóc đề thi sẽ không được dự thi                                

                 - Thí sinh đi thi phải mang theo Thẻ dự thi hoặc Thẻ HSSV hoặc CMND                                                                                          

 Đà Nẵng, ngày  10 tháng 7  năm 2018

 HIỆU TRƯỞNG

 

       ThS. Nguyễn Bá Hiền

 

 

Đính kèm:
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website