5/21/2024 1:41:58 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh_Trung cấp chính qui

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh_Trung cấp. Từ ngày 01/8 đến ngày 11/8/2017.
Vui lòng xem file đính kèm

Đính kèm:
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website