5/21/2024 2:16:46 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Danh sách HSSV được nhận văn bằng tốt nghiệp năm 2018 - 2019

Danh sách HSSV được nhận văn bằng tốt nghiệp năm 2018 - 2019 (xem file đính kèm)

Đính kèm:
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website