5/21/2024 2:58:49 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành truyền thông đa phương tiện

1. Giới thiệu ngành đào tạo:

- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

- Tên ngành đào tạo: Truyền thông đa phương tiện

- Mã ngành: 42320105

- Đối tượng học sinh: TNPT hoặc đã hoàn thành chương trình lớp 12

- Thời gian đào tạo:  2 năm ( gồm 04 học kỳ )

- Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

Đào tạo kỹ thuật viên, có kiến thức, kỹ năng chuyên môn về khoa học xã hội và nhân văn, các kiến thức về Mỹ thuật nói chung và Mỹ thuật ứng dụng, Truyền thông đa phương tiện nói riêng; có khả năng sáng tạo, ứng dụng trong việc thực hiện các sản phẩm mỹ thuật truyền thông bằng nhiều phương tiện; có khả năng tự học và nghiên cứu.

Ngoài khả năng học tập, rèn luyện để đạt được trình độ cao hơn, người học có thể dễ dàng chuyển hướng, tham gia bồi dưỡng kiến thức trong các lĩnh vực chuyên môn khác để thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau

2. Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được:

Kỹ thuật viên thiết kế, quản lý, sản xuất các sản phẩm Mỹ thuật đa phương tiện, thiết kế thời trang, nội thất, quảng cáo… tại các Công ty, Doanh nghiệp, đơn vị thiết kế, sản xuất, kinh doanh,… trong các lĩnh vực có liên quan đến công nghệ  đa phương tiện:

- Thiết kế đồ họa 2D/3D

- Thiết kế/sản xuất đồ chơi cho trẻ em

- Thiết kế/phát triển các Website, Cổng thông tin điện tử cho các đơn vị, cơ quan doanh nghiệp, trường học;

- Tư vấn và thiết kế quảng cáo, truyền thông  đa phương tiện;

3. Sau khi học xong chương trình này học sinh có khả năng:

3.1. Về kiến thức

- C ác thuật toán sắp xếp, tìm kiếm

- C ác khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất

- C ác khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các bộ phận, các giao thức, cách thức truyền dữ liệu trên mạng;

- Các sản phẩm Mỹ thuật đa phương tiện

- Các phương pháp thiết kế đa phương tiện

3.2. Về kỹ năng

- Vận dụng các kiến thức cơ bản về CNTT, Mỹ thuật ứng dụng, đồ hoạ kiến trúc trong khoa học công nghệ và đời sống;

- Vận dụng qui trình thiết kế, phân đoạn qui trình thiết kế và phương pháp tiếp cận trong việc sáng tác và tạo sản phẩm đa phương tiện

- Thực hiện việc tìm kiếm, cập nhật, tổng hợp, khai thác thông tin

3.3. Về thái độ

- Lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chấp hành các nội dung pháp luật cơ bản của Việt Nam và đường lối an ninh quốc phòng.

- Năng động, cập nhật kiến thức, áp dụng sáng tạo trong công việc;

- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỹ luật, tác phong công nghiệp, có tinh thần hợp tác và thái độ phục vụ tốt;

3.4. Tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ:

- Trình độ A tiếng Anh

3.5. Công nghệ thông tin:

- Sử dụng tốt máy tính và các phần mềm chuyên ngành.

- Tin học: Sử dụng được các phần mềm: MS-Windows, MS-Word, MS-Excel, MS-Powerpoint ...; Tra cứu và khai thác dữ liệu trên internet;

3.6. Năng lực và hành vi khác

- Tự học được để nắm bắt các công nghệ, công cụ, kỹ năng mới trong phát triển Công nghệ đa phương tiện;

- T ham gia các dự án về thiết kế  đa phương tiện

- Năng lực làm việc nhóm

- Kỹ năng giao tiếp

Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website