5/21/2024 1:06:03 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Bậc TC - Chuẩn đầu ra ngành kỹ thuật xét nghiệm

1. Giới thiệu ngành đào tạo:

- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

- Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm

- Mã ngành: 42720303

- Đối tượng học sinh: TNPT hoặc đã hoàn thành chương trình lớp 12

- Thời gian đào tạo:  2 năm ( gồm 04 học kỳ )

- Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

Đào tạo kỹ thuật viên có đủ kiến thức và và kỹ năng cơ bản trình độ bậc trung cấp chuyên nghiệp để làm được các xét nghiệm thông thường ở các phòng xét nghiệm của các cơ sở Y tế và thực hiện kỹ thuật xét nghiệm thuộc các lĩnh vực: Vi sinh, Ký sinh trùng, Hoá sinh, Huyết học, Truyền máu, Miễn dịch, Di truyền, Giải phẫu bệnh. Có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và  tham gia nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

2. Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được:

- Kỹ thuật viên xét nghiệm làm việc tại các cơ sở Y tế công lập như: Các khoa xét nghiệm của Bệnh viện Huyện, Tỉnh, Trung ương; Các phòng xét nghiệm của các Viện nghiên cứu Y - sinh; Các Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố; Trung tâm Y tế dự phòng huyện...và các cơ sở Y tế ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.

- Có khả năng học liên thông lên trình độ Cao đẳng và Đại học theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

3. Sau khi học xong chương trình này học sinh có khả năng:

3.1. Về kiến thức

- V ề kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện .

- K hoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành trong hoạt động nghề nghiệp, nguyên lý, cơ chế các xét nghiệm thông thường .

- Kỹ thuật an toàn lao động và sơ cứu các tai nạn ở Phòng Xét nghiệm.

- Cấu trúc vi thể, siêu vi thể và chức năng của tế bào

- C hức năng, nhiệm vụ của kỹ thuật viên xét nghiệm.

- Các tai biến và cách xử trí các tai biến trong quá trình lấy bệnh phẩm xét nghiệm.

3.2. Về kỹ năng

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, hoá chất, bệnh phẩm, môi trường và pha chế được thuốc thử, thuốc nhuộm để làm xét nghiệm.

- Sử dụng các máy móc, trang thiết bị thông dụng phục vụ các kỹ thuật xét nghiệm.

- Làm được các xét nghiệm cơ bản thuộc các lĩnh vực: huyết học, hoá sinh, vi sinh, ký sinh trùng, truyền máu.

-  Thực hiện các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng khi có yêu cầu.

- Tham gia xây dựng phòng xét nghiệm ở tuyến huyện và tuyến tương đương.

- Tham gia lập kế hoạch thực hiện công tác xét nghiệm hàng tháng, quý, năm.

- Quản lý và lưu trữ sổ sách, thống kê, báo cáo.

- Vận hành, bảo quản các trang thiết bị, vật tư, hóa chất.

- Phát hiện các hỏng hóc và hiệu chỉnh được các sai lệch đơn giản của trang thiết bị.

- Thực hiện kỹ thuật an toàn lao động và sơ cứu các tai nạn ở Phòng Xét nghiệm.
3.3. Về thái độ

- Lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.

- Động cơ nghề nghiệp đúng đắn, đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp.Khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp.

- Ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng tiếp thu tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

3.4. Tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ:

- Trình độ A tiếng Anh

3.5. Công nghệ thông tin:

- Sử dụng tốt máy tính phục vụ công việc chuyên môn.

- Tin học: Sử dụng được các phần mềm: MS-Windows, MS-Word, MS-Excel, MS-Powerpoint ...; Tra cứu và khai thác dữ liệu trên internet;

3.6. Năng lực và hành vi khác

- Lập kế hoạch công việc để phát triển về chuẩn nghiệp vụ và thăng tiến trong nghề nghiệp;

- Năng lực làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp..

- Tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành

Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website