5/21/2024 2:19:24 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Tổ chức kỳ thi Tiếng Anh B, C ngày 12/08/18; ƯDCNTT cơ bản, nâng cao ngày 04/08/18

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -TIN HỌC                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số:  /TB/CKB-NNTH                                                                              Đà Nẵng, ngày 16 tháng 07 năm 2018

  

THÔNG BÁO

 V/v Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ B, C;

Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao”

 

 Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh trình độ B, C; Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

1.    Thời gian:

- Ngày 04/08/2018 (Thi Tin học ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao)

Ngày 12/08/2018 (Thi Tiếng Anh B, C)

2.     Địa điểm:     

Cơ sở 1 - Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

ĐC: 125 Phan Đăng Lưu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

3.    Thủ tục đăng ký dự kiểm tra:

*   Đối với Thí sinh là học viên đang học tại các lớp của Trung tâm:

            - 01 Đơn đăng ký tham dự kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia (mẫu file đính kèm)

- 01 Chứng minh nhân dân (photo) 

- 02 ảnh thẻ 3x4  (đối với hồ sơ thi tiếng anh); 03 ảnh thẻ 3x4 (đối với hồ sơ thi tin học)

- Lệ phí thi Tiếng Anh B: 65.000đ

- Lệ phí thi Tiếng Anh C: 80.000đ

- Lệ phí thi Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản : 600.000đ

- Lệ phí thi Tin học Ứng dụng CNTT nâng cao: 900.000đ

*   Đối với Thí sinh tự do:

            - 01 Đơn đăng ký tham dự kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia (mẫu file đính kèm)

            - 01 Chứng minh nhân dân (photo

- 02 ảnh thẻ 3x4 (đối với hồ sơ thi tiếng anh); 03 ảnh thẻ 3x4 (đối với hồ sơ thi tin học)

- Lệ phí thi Tiếng Anh B: 400.000đ (đã bao gồm lệ phí ôn tập)

- Lệ phí thi Tiếng Anh C: 500.000đ (đã bao gồm lệ phí ôn tập)

- Lệ phí thi Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản: 900.000đ (đã bao gồm lệ phí ôn tập)

- Lệ phí thi Tin học Ứng dụng CNTT nâng cao: 1.200.000đ (đã bao gồm lệ phí ôn tập)

4.    Thời hạn đăng ký:

- Tin học ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 28/07/2018.

- Tiếng anh B, C: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 04/08/2018.

5.    Thời gian ôn tập:

Thời gian ôn tập từ ngày 31/07/2018 (vào các buổi tối thứ 3,4,5,6)

 

Ghi chú: - Đề cương ôn tập, mẫu đăng ký (tải file đính kèm)

Thông tin liên hệ: ĐTVP: 02363.707.343;  Ms. Thùy: 0975444986; Mr. Dưỡng: 0982.585.777                                                                                    

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

 

ThS. Trương Tiến Dưỡng

Đính kèm:
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website