5/21/2024 2:06:52 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Tuyển sinh hệ liên thông Trung Cấp lên Cao Đẳng ngành mầm non năm 2019

                                        BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       

                                   Số:...../TB-CĐBK                                               Đà Nẵng, ngày 25 tháng 11 năm 2019


THÔNG 
BÁO

Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

Theo hình thức vừa làm vừa học – năm 2019

 

Căn  cứ điều 72 Luật Giáo dục do Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 quy định Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo như sau: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non.

            Nhằm chuẩn hóa trình độ theo quy định trên. Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng liên kết với Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế tổ chức tuyển sinh Liên thông trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non theo hình thức vừa làm vừa học như sau:

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

Xét tuyển kết quả học tập Trung cấp chuyên nghiệp

II. ĐỐI TƯỢNG: Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Sư phạm mầm non.

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:

1. Thời gian đào tạo: 03 học kỳ (1,5 năm)

2. Học phí: 6.000.000 đồng/ học kỳ

3. Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học (Học vào các ngày Thứ 7, Chủ Nhật)

4. Địa điểm đào tạo:  Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC:

1. Thời hạn nộp hồ sơ : Từ ngày ra thông báo đến ngày 14/12/2019.

2. Địa điểm nộp hồ sơ : Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

3. Thời gian nhập học : Dự kiến 24/12/2019

 

Mọi thông tin liên hệ Trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo liên tục Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, Số 125 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Hotline: 0973.010.577 hoặc 02363.640.666.

Website: http://www.bachkhoadanang.edu.vn

                                                           

         KT. HIỆU TRƯỞNG

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                         Đã ký

                                                                                                   TS. Lê Quang Hùng         

  

Liên kết website