4/20/2024 7:55:54 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo nhận CCQG Tiếng Anh B, C ngày kiểm tra: 18/03/2018

Ngày đăng:9/14/2015 9:41:38 AM   Lượt xem: 10605
- Hiện đã có Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh B, C ngày kiểm tra: 18/03/2018. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 29/03/2018

Kết quả kiểm tra CCQG Tiếng Anh B, C ngày 04/02/2018

Ngày đăng:9/12/2015 3:23:01 PM   Lượt xem: 10505
Kết quả kiểm tra CCQG Tiếng Anh ngày 04/02/2018. Để bảo đảm quyền lợi cho Thí sinh, Trung tâm nhận đơn xin phúc khảo của Thí sinh đến hết ngày 08/02/2018

Kết quả kiểm tra CCQG Tiếng Anh B, C ngày 18/03/2018

Ngày đăng:9/12/2015 3:19:27 PM   Lượt xem: 1534
Kết quả kiểm tra CCQG Tiếng Anh ngày 18/03/2018. Để bảo đảm quyền lợi cho Thí sinh, Trung tâm nhận đơn xin phúc khảo của Thí sinh đến hết ngày 25/03/2018

Kết quả kiểm tra CCQG Tiếng Anh B, C ngày 17/09/2017

Ngày đăng:6/28/2015 12:05:37 AM   Lượt xem: 1342
Kết quả kiểm tra CCQG Tiếng Anh ngày 17/09/2017. Để bảo đảm quyền lợi cho Thí sinh, Trung tâm nhận đơn xin phúc khảo của Thí sinh đến hết ngày 23/09/2017
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website