4/20/2024 8:03:22 PM |
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo khai giảng lớp CCQG Tiếng Anh, Tin học ứng dụng ngày 16/06/2020

22/5/2020   1193
Vào lúc 17h30, ngày 16/06/2020. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học cao đẳng Bách Khoa tổ chức tổng khai giảng các lớp đào tạo chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ A1, A2, B1; Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT qui định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Ứng dụng CNTT cơ bản, Ứng dụng CNTT nâng cao)

Thông báo khai giảng lớp CCQG Tiếng Anh, Tin học ứng dụng ngày 18/06/2018

29/5/2018   1127
Vào lúc 17h30, ngày 18/06/2018. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học cao đẳng Bách Khoa tổ chức tổng khai giảng các lớp đào tạo chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ B, C; Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT qui định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Ứng dụng CNTT cơ bản, Ứng dụng CNTT nâng cao)

Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 16/01/2021

27/1/2021   780
Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 16/01/2021

Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 12/12/2020

30/12/2020   723
Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 12/12/2020

Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 21/11/2020

1/12/2020   680
Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 21/11/2020

Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 24/10/2020

24/11/2020   687
Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 24/10/2020 vui lòng xem file đính kèm

Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 26/09/2020

26/10/2020   628
Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 26/09/2020

Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 10/08/2019

28/11/2018   1780
Kết quả thi sát hạch Công nghệ thông tin cơ bản ngày 10/08/2019.

Kết quả kiểm tra CCQG Tiếng Anh B, C ngày 20/05/2018

5/6/2018   1193
Kết quả kiểm tra CCQG Tiếng Anh ngày 20/05/2018. Để bảo đảm quyền lợi cho Thí sinh, Trung tâm nhận đơn xin phúc khảo của Thí sinh đến hết ngày 28/05/2018

Kết quả kiểm tra CCQG Tiếng Anh B, C ngày 15/04/2018

29/5/2018   1089
Kết quả kiểm tra CCQG Tiếng Anh ngày 15/04/2018. Để bảo đảm quyền lợi cho Thí sinh, Trung tâm nhận đơn xin phúc khảo của Thí sinh đến hết ngày 26/04/2018

Cơ cấu tổ chức - Đội ngũ giảng viên, cộng tác viên

17/5/2018   1093
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là một bộ phận của Trường Cao đẳng Bách Khoa có chức năng tổ chức, quản lý công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học ngoài chương trình chính khóa cho sinh viên trong & ngoài Trường và tổ chức thi, cấp chứng chỉ trình độ A, B, C Quốc gia, chứng chỉ ứng dụng CNTT theo thông tư 03 và liên kết tổ chức học và thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 20/03/2022

7/3/2022  583
Trường Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03/2014/BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tạm hoãn kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao Chiều ngày 05/03/2022

21/2/2022  518
Thông báo v/v tạm hoãn kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao Chiều ngày 05/03/2022

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 10/04/2021

31/3/2021  771
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 27/03/2021

15/3/2021  670
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 06/03/2021

22/2/2021  635
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 30/01/2021

25/1/2021  764
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 16/01/2021

30/12/2020  726
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 12/12/2020

24/11/2020  715
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 14/11/2020

22/5/2020  857
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 04/01/2020

28/6/2019  1499
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Cao đẳng Bách Khoa thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ quốc gia Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo thông tư 03_2014_BTTTT” như sau:

Tổ chức kỳ thi Tiếng Anh B, C ngày 17/06/18; ƯDCNTT cơ bản, nâng cao ngày 16/06/18

29/5/2018  1072
TT Ngoại ngữ - Tin học CĐ Bách Khoa thông báo v/v tổ chức kỳ kiểm tra chứng chỉ quốc gia tiếng Anh bậc 2, bậc 3 trình độ B, C ngày 17/06/2018; Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản (theo thông tư 03) vào ngày 16/06/2018 như sau:

Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi: 30/01/2021

22/2/2021  656
Hiện đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày thi sát hạch: 30/01/2021. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 22/02/2021

Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi: 16/01/2021

22/2/2021  628
Hiện đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày thi sát hạch: 16/01/2021. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 28/01/2021

Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi: 26/12/2020

22/2/2021  625
Hiện đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày thi sát hạch: 26/12/2020. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 26/12/2020

Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi: 12/12/2020

30/12/2020  647
Hiện đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày thi sát hạch:12/12/2020. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 28/12/2020

Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi: 21/11/2020

30/12/2020  609
Hiện đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày thi sát hạch:21/11/2020. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 05/12/2020

Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi: 17/10/2020

30/12/2020  729
Hiện đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày thi sát hạch: 17/10/2020. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 02/11/2020

Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi: 26/09/2020

6/6/2018  1059
Hiện đã có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày thi sát hạch: 26/09/2020. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 18/10/2020

Thông báo nhận CCQG Tiếng Anh B, C ngày kiểm tra: 15/04/2018

29/5/2018  923
Hiện đã có Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh B, C ngày kiểm tra: 15/04/2018. Học viên liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để nhận Chứng chỉ. Thời gian nhận bắt đầu từ ngày: 04/05/2018

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

17/5/2018  976
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng và theo chuẩn quốc tế
Liên kết website